POČET FOTO do 60 kusů 60 – 150 kusů 150 kusů a více
ROZMĚR EXPRESS STANDART S KARTOU STANDART S KARTOU STANDART S KARTOU
9 x 13 cm 7 5,50 5 5 4,50 4,50 4
10 x 15 cm 8 6,50 5,80 6 5,40 5,00 4,50
13 x 18 cm 13 11 9,50 10 9 9 8,00
15 x 21 cm 22 18 16 17 15 16 14
20 x 30 cm 60 50 45    
VYVOLÁNÍ ČERNOBÍLÉHO SVITKOVÉHO FILMU
C41 90
RUČNÍ VYVOLÁNÍ 110
VYVOLÁNÍ BAREVNÉHO FILMU
BEZ FOTOGRAFIÍ 79
S FOTOGRAFIEMI 40
VYVOLÁNÍ ČERNOBÍLÉHO FILMU
C41 79
RUČNÍ VYVOLÁNÍ 110
VYVOLÁNÍ BAREVNÉHO SVITKOVÉHO FILMU
C41 90

SKENOVÁNÍ

DIAPOZITIVY
V RÁMEČKU 9
BEZ RÁMEČKU 15
KINOFILMY
CELÝ 50
STŘÍHANÝ / JEDNO POLÍČKO 5
SVITEK
6X6 / JEDNO POLÍČKO 12
6X9 / JEDNO POLÍČKO 15
ULOŽENÍ NA
CD 40
FLASH 30
USCHOVNOU 30